Correspondències

El Club de Golf Barcelona té correspondència o acord amb els clubs que es relacionen a continuació.